A Brainobrain módszer: Mentális aritmetika és érzelmi intelligencia

A Brainobrain program alapjai a mentális aritmetika (Abacus Mental Arithmetic) módszertan és az NLP (neuro-lingvisztikus programozás) technikák. Az Abakuszos Mentális Aritmetika, vagyis lényegében virtuális vagyis elképzelt abakuszon végzett számolási műveletek az ún. VAK módszertan (Visual, Auditory, Kinesthetic – látás, hallás és mozgás) és az NLP (Neurolinguistic programming) elvek és módszerek alkalmazásával alapozza meg a fejlesztési célok elérését. Az emberi agy tanulmányozásával foglalkozó számtalan intézmény számtalan kutatásában bizonyította, hogy agyunk 4 és 14 éves kor között a legfogékonyabb a fejlődésre. Ebben a szakaszban az agy könnyen fogad be, és dolgoz fel új információt, emiatt fontos, hogy az ún. mentális gimnasztikai feladatok (mental gymnastics – az agyi edzés) mielőbb bevezessük a megnövekedett agyi kapacitás, állóképesség elérése érdekében.

Abakusz módszer

Mára az abakusz egy világszerte elfogadott univerzális mentális kondicionáló eszköz, amelynek használatával gyermekeknél már 3 hónap után tapasztalható viselkedésbeli és mentális képességjavulás. Az abakuszt a felépítése és működése teszi különlegessé. Egyedi formája révén, és mivel minden oszlop más értéket szimbolizál, a gyerekek agyában könnyedén rögzül képileg, ezáltal gyorsan és nagy biztonsággal tudják megoldani az eléjük kerülő matematikai feladatokat.

Ujjbegyeink idegvégződéssel sűrűn átszőttek, így a jeleket fogja és feldolgozza agyunk függetlenül attól, hogy látjuk-e, hogy amit megérintünk, az fogkefe vagy egy kődarab.

Mivel az abakuszt ujjal használjuk, serkenti az agyműködést, főleg mivel a mozdulatok konkrét feladatokhoz kapcsolódnak és szakaszosan ismétlésre kerülnek. Az abakuszon a gyermekek által elvégzett matematikai műveletekből így lesz mentális training, vagyis az agy edzése.

A foglalkozások során a gyerekek megtanulják vizualizálni az abakusz gyöngyöket (látás érzékelés), szinkronban a „mágikus szavakkal” (hang érzékelés) és specifikus gyakorlatokat vagy mozgást végeznek (mozgás érzékelés), a megoldás érdekében.

Mindez erős agyi stimulációt okoz, amely során egy nagyon aktív és hatékony tanulási folyamat (brain training) megy végbe, ami javítja a gyerek képességeit. Következő lépésként, ha a gyermek már jól ismeri az abakuszt, elkezdődik a vizualizáció bevezetése.

Vizualizáció – számítások a mentális abakuszon

A gyerekek megtanulják vizualizálni az abakuszt, vagyis olyan erősen elképzelni, hogy annak már ne is legyen szükség valójában – fizikailag – ott lenni ahhoz, hogy a műveleteket el tudják végezni – fejben. Lényegében az abakuszról fejben elmentett képen, verzión végzik el a műveleteket. A gyermek felkészültségi szintjétől, és a napi gyakorlás intenzitásától függően akár 10 abakuszt is képesek lehetnek vizualizálni, így egy időben akár 10 különböző matematikai művelet elvégzésére is képesek lehetnek.

E képességek kifejlesztése (multi-tasking) ilyen fiatal korban elengedhetetlenül szükséges, hogy segítse az élet legnagyobb kihívásaira való felkészülést.

Agyfejlesztés a legjobb korban

A Brainobrain programban a gyerekek olyan képességeinek fejlesztésén dolgozunk, mint a gyorsaság és hatékonyság, folyamatos tanulás, koncentrációs képesség, memória, vizualizáció, magabiztosság, öntudatosság, irányított viselkedés, kreativitás, információ feldolgozási sebesség, látási és hallási képességek javítása és önfegyelem.

A program különlegessége a speciális körülményekben rejlik, amelyben az oktatást tartjuk: nyugodt és kreatív környezet, amelyben fontos szerepe van a pozitív visszacsatolásoknak, és amely során minden tanulót kis géniuszként kezelünk.

A Brainobrain program célja

A program célja, hogy tanulóink minél több életcéljukat legyenek képesek megvalósítani a meglévő agyi kapacitásaik minél jobb kihasználása által. Az agyuk általános és célzott fejlesztése révén öntudatosabbak, felelősségteljesebbek lesznek, javul a saját és környezetük életminősége, javul az intellektuális kapacitásuk és érzelmi intelligenciájuk, ezáltal pedig a világot teszik jobb hellyé maguk körül.